22. Oct 2018

Vulkanisme: Årsag og virkning

Et vulkanudbrud omfatter meget store energiudladninger på Jordens overflade. Udbrud involverer altid er meget store masser i bevægelse, ofte eksplosioner...

13. May 2002

Hvad er dekommissionering? og hvad skal dekommisioneres?

Debataften i Selskabet for Naturlærens Udbredelse4 oplæg og debat: HVAD ER DEKOMMISSIONERING? OG HVAD SKAL DEKOMMISSIONERES v/Afdelingschef Mogens Bagger Hansen, Risø Dekommissionering Forskningscenter Risø.Der gives en oversigt over det samlede dekommissioneringsprojekt, set i dansk og internationalt perspektiv. DANSK RADIOAKTIVT AFFALD:v/Konsulent, civilingeniør Knud Brodersen, Risø Dekommissionering, Forskningscenter Risø. Radioaktive affald mellemlageret på Risø stammer dels fra 40 års drift af de nukleare anlæg og dels fra andre danske brugere af radioaktive stoffer. Nedtagning af Risøs anlæg vil give nogenlunde lige så stor mængde radioaktivt affald. Affaldets art og egenskaber beskrives. Et kort rids af historisk og international udvikling inden for deponering...