13. May 2002

Hvad er dekommissionering? og hvad skal dekommisioneres?

Debataften i Selskabet for Naturlærens Udbredelse4 oplæg og debat: HVAD ER DEKOMMISSIONERING? OG HVAD SKAL DEKOMMISSIONERES v/Afdelingschef Mogens Bagger Hansen, Risø Dekommissionering Forskningscenter Risø.Der gives en oversigt over det samlede dekommissioneringsprojekt, set i dansk og internationalt perspektiv. DANSK RADIOAKTIVT AFFALD:v/Konsulent, civilingeniør Knud Brodersen, Risø Dekommissionering, Forskningscenter Risø. Radioaktive affald mellemlageret på Risø stammer dels fra 40 års drift af de nukleare anlæg og dels fra andre danske brugere af radioaktive stoffer. Nedtagning af Risøs anlæg vil give nogenlunde lige så stor mængde radioaktivt affald. Affaldets art og egenskaber beskrives. Et kort rids af historisk og international udvikling inden for deponering...

1. Jan 1970

Dna-undersøgelser og retsgenetik

Retsgenetiske dna-undersøgelser anvendes til undersøgelser i bl.a. straffe-, faderskabs-, og familiesammenføringssager. Dna-undersøgelserne er meget følsomme og informative. Ved foredraget vil de nuværende anvendelser af retsgenetiske dna-undersøgelser og de fremtidige muligheder blive præsenteret. Efter foredraget er der generalforsamling.