Indstilling til Kirstine Meyers Legat

Direktionen for SNU modtager gerne løbende indstillinger om tildeling af legatet, men ikke egentlige ansøgninger. Da legatet som hovedregel uddeles i oktober i forbindelse med Kirstine Meyers fødselsdag, vil indstillinger til et givet års uddeling skulle foreligge senest ved udgangen af maj dette år.